Over ons

Stichting Care4Nepal bestaat uit vier bestuursleden met ieder haar eigen kernkwaliteiten. We stellen ons graag aan u voor. 

Annelies Herikhuisen, Titia Boers en Hanneke Hendrikse-Bastiaans hebben in maart 2018 officieel de stichting opgestart. Vanaf 2022 is Martha McAndela officieel opgenomen in het team. Op deze pagina kunt u lezen wat hen er toe heeft gezet om deze stichting op te zetten. 

Annelies Herikhuisen, Huidtherapeut

De wijde wereld in’. Dat was voor mij was altijd al een grote droom. Op mijn ‘bucketlist’ stond dan ook: vrijwilligerswerk doen in de huidtherapie. Niet echt realistisch, want in de realiteit is het beroep huidtherapie onbekend en vraagt om (inter)nationale profilering.

In november 2015, werd deze droom wel gerealiseerd toen ik naar India mocht om in een ziekenhuis op een brandwondenafdeling te werken. Dat was toch wel wat heftig. Ik was ook werkzaam op andere afdelingen gerelateerd aan de huid en gaf een presentatie op een internationaal congres over huidtherapie in de internationale gezondheidszorg. Het begin was er!

Toen mijn vrijwilligersproject in India afliep, was Nepal bezig met de heropbouw na de aardbeving van mei 2015, mijn vrijwilligersproject kon ik daarom in Nepal verder voortzetten. Een sterke en veelzeggende uitspraak gaf een samenvatting van deze periode weer: “We are rebuilding the country, but we don’t have to forget to rebuild our people.” Helaas was mijn tijd in Nepal erg beperkt, waren er weinig middelen en een groot project vergt best wat voorbereiding. Daarom besloot ik om in 2017 terug te gaan voor drie maanden om een groter project op te zetten. Ik kreeg toen versterking van andere vrijwilligers. Samen wisten we een geslaagd project op te zetten. Dit is uiteraard allemaal terug te vinden op de website onder ‘projecten‘.

Uiteindelijk werden alle projecten erg groot. Toen Titia en ik in contact zijn gebracht, was het eigenlijk vanzelfsprekend om een stichting op te starten vanuit Nederland. Titia had namelijk ook al heel wat werkzaamheden verricht in Nepal. Echter kan een stichting niet voortbestaan uit twee personen, dus Hanneke kwam als geroepen. Alle drie hebben we verschillende kernkwaliteiten die een sterk geheel moeten vormen voor deze nieuwe uitdaging.

Titia Boers, Verpleegkundige

Midden jaren negentig heb ik, Titia Boers, voor het eerst Nepal bezocht. Ruim tien jaar later was mijn tweede bezoek en heeft Nepal en zijn bevolking een heel speciaal plekje in mijn hart gekregen. Ik wilde graag voor een langere periode naar Nepal en mijn toenmalige functie als kinder IC verpleegkundige bood mij die mogelijkheid. Na een zoektocht op internet ben ik in contact gekomen met de stichting Friends of Patan Hospital, met deze organisatie heb ik drie maanden in Patan Hospital gewerkt (gehele project). Op deze manier kon ik mijn kennis en ervaring inzetten om de gezondheidszorg in Nepal naar een hoger plan te tillen.

In 2008 ben ik in contact gekomen met het kindertehuis Elvira’s Children Home Kathmandu (www.stichtingech.org). Sindsdien bezoek ik de kinderen van het kindertehuis bij elk bezoek aan Nepal. We organiseren leuke activiteiten voor de kinderen. De ene keer creatief en andere keer sportief.

Tijdens mijn vakantie in 2017, kwam ik in contact met revalidatiecentrum NHEDF en was onder de indruk over de zorg die met de beperkte middelen gegeven wordt. Met behulp van deze stichting willen we de medische zorg op verschillende manieren te kunnen ondersteunen zoals we hebben omschreven in onze doelen.

In 2019 ben ik terug gegaan naar Nepal om Health Clinics te verzorgen voor mensen met een spierziekte en hun zorgverleners. Dit is bedoeld om inzicht te geven in het belang van hoesttechnieken en deze ook aan te leren. Met een kleine en eenvoudige investering kan het een gunstig effect hebben op de gezondheid van kinderen en volwassenen met een spierziekte.

Ik werk op het moment als verpleegkundig consulent chronische beademing bij het Centrum voor Thuisbeademing in Utrecht.

In mijn huidige functie begeleid ik volwassenen en kinderen met beademing in de thuissituatie. Dat houdt onder andere in dat ik de beademing en de zorg coцrdineer. Regelmatig ben ik nog werkzaam in het ziekenhuis op de afdelingen waar onze patiлnten verblijven, om daar samen met het verpleegkundig team goede zorg voor deze specifieke groep te geven. Ook het geven van scholingen aan professionals is een onderdeel van mijn baan.

Door al deze verschillende aspecten van mijn heb ik een leuke en dynamische baan in en buiten het ziekenhuis. Ik ben blij dat ik vanuit mijn werk de mogelijkheid krijg om regelmatig naar Nepal te kunnen gaan.

Hanneke Hendrikse-Bastiaans, Huidtherapeut

Als voorzitter van de stichting Care4Nepal, moet ik er natuurlijk ook aan geloven. Ik zal ook een stukje over mijzelf moeten opschrijven. Wat heb of had ik met Nepal. Om heel eerlijk te zijn: eigenlijk niet zoveel. Ik zag het als een mooi land, maar waar wel het een en ander aan probleemstukken zijn en ook in de zorg. Ook zag ik de ontzettend mooie kindertjes. Zelf ben ik moeder van 3 grote dochters en inmiddels ook Oma van een prachtige kleinzoon. Maar ik besef ook dat wij het hier in Nederland heel goed hebben. Wij leven hier in een magische omstandigheden en daar leeft men vaak in tragische omstandigheden. Ik geloof echter niet in het zomaar even geld doneren of iets vanuit hier even opzetten.

Tot dat ik via mijn werk Annelies tegenkwam en mij vertelde over de plannen voor een stichting om zorg te verbeteren in Nepal. En wat bleek, er waren al verschillen projecten gedaan, ze hadden daar contact met een Dhr. Samrat (NHEDF). Iemand die daadwerkelijk daar woont, werkt en de cultuur en omgeving en gewoontes kent. Annelies vertelde dat ze de stichting niet verder konden professionaliseren zonder derde persoon. En ik voelde gewoon dat ik hier moest inspringen. Ik voldeed aan het profiel wat zij beschreef. Ik heb meer dan 25 jaar ervaring in de zorg. Ik ben 25 jaar en ik werkzaam geweest als huidtherapeute. Eerst op een poli dermatologie en later in een praktische zetting in mijn woonplaats. Ik heb ook een loopbaan als docent Huidtherapie aan de Hogeschool de rug. De afgelopen jaren heb ik diverse bestuursfuncties bekleed onder andere voor de NVH Nederlandse Vereniging voor Huidtherapie. Momenteel werkt ik bij een compressiefabrikant te weten: Juzo Benelux B.V. waar ik belast ben met het opzetten van de Juzo academy. Een van de meest leuke stukjes van mijn werk is dat ik toch nog patiлnten zie, met zeer ernstige vormen van oedeem en aandoeningen waarbij we een passend compressie hulpmiddel moeten afleveren die de kwaliteit van leven moet verbeteren. ‘Iets betekenen’ voor patiлnten in een voor hen lastige situatie geeft mij voldoening. Hoe moeilijk het dan ook soms voor de patient zelf en zijn of haar naaste dan ook is. Ik hoop dat ik met deze stichting ook mensen die ver van mij vandaan wonen toch een beetje kan helpen, zodat de lastige situatie waar sommige mensen in terecht gekomen zijn een stukje dragelijker wordt. Ik hoop dat het een succes wordt. En dat hoeft wat mij betreft niet snel, maar wel heel langdurig.

Martha McAndela, Revalidatiearts

Begin 2020 kwam ik in contact met Care4Nepal. Ik woonde in het buitenland en wilde me meer in gaan zetten voor ontwikkelingswerk. Door de coronacrisis kwam ik weer in Nederland, wat extra mogelijkheden gaf om ons contact uit te breiden.

Ik werk sinds 6 jaar als revalidatiearts, en werk voornamelijk in Nederlandse ziekenhuizen. Het is een medisch specialisme, net als chirurg of huisarts dat is. Revalidatie is een breed begrip en wordt vaak opgevat als ‘herstel’. Als revalidatiearts houd ik me bezig met medisch specialistische revalidatie, wat inhoudt dat ik mensen probeer te helpen die niet verder komen in hun herstel, of specifieke behandelingen nodig hebben vanwege hun diagnose.

Ik voel al lang een drang om te helpen in een ontwikkelingsland, waar mensen het minder goed hebben en niet de zorg krijgen welke in Nederland vanzelfsprekend is. Ik ben, zonder er iets voor te hebben gedaan, in een welvarend land als Nederland geboren. Ik wil graag mensen die hierin minder gelukkig zijn wat proberen te helpen; de wereld ietsje gelijker maken. Dat hoop ik in ieder geval.

In 2019 werkte ik een maand als vrijwilliger in een revalidatiekliniek in Nepal. De verschillen en (on)mogelijkheden in zorg werden me nog veel concreter en vaak ook pijnlijk duidelijk. Tegelijkertijd voelde ik een enorme rust en zingeving – als een soort weten dat dit is waar ik mee verder hoor te gaan!

Ik dacht na over manieren om meer structureel vorm te geven aan vrijwilligerswerk binnen de revalidatie in Nepal, het land dat inmiddels mijn hart gewonnen had. Ik kwam uiteindelijk bij Care4Nepal uit, een jonge energieke stichting met het hart op de juiste plaats. De klik is er, en ik ben ontzettend benieuwd  naar en heb zin in onze samenwerking de komende tijd!

Lees het volledige verhaal hier.

Materiele ondersteuning

Hierbij kunt u denken aan medische hulpmiddelen, behandelingen en medicatie om dit project voort te zetten.

Financiële ondersteuning

Onze prioriteit is het financieren van de huisvestiging en voedsel voor het revalidatiecentrum MeRO.

Kennis overdragen

Een belangrijk doel is om medische kennis te delen, toepasbaar voor de zorg in Nepal. Kennis wordt gedeeld met de hulp van vrijwilligers en stagiaires door middel van het geven van trainingen aan (para)medische professionals. Daarbij kunt u ook denken aan het ontwikkelen van protocollen en richtlijnen en het geven van advies en voorlichting aan patientengroepen.

Vrijwilligers aansturen

De stichting begeleidt vrijwilligers en stagiaires en stelt samen met de vrijwilliger of stagiaire een plan op. Zo kan u stage- of vrijwilligerswerk de juiste invulling krijgen.

Geinteresseerd of vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op!

 

“Wij zetten onze kennis in en begeleiden vrijwilligers/stagiaires naar de juiste plekken en zorgen dat uw donatie bij de juiste mensen terecht komt.”