Begin 2020 kwam ik in contact met Care4Nepal. Ik woonde in het buitenland en wilde me meer in gaan zetten voor ontwikkelingswerk. Door de coronacrisis kwam ik weer in Nederland, wat extra mogelijkheden gaf om ons contact uit te breiden.

Ik werk sinds 6 jaar als revalidatiearts, en werk voornamelijk in Nederlandse ziekenhuizen. Het is een medisch specialisme, net als chirurg of huisarts dat is. Revalidatie is een breed begrip en wordt vaak opgevat als ‘herstel’. Als revalidatiearts houd ik me bezig met medisch specialistische revalidatie, wat inhoudt dat ik mensen probeer te helpen die niet verder komen in hun herstel, of specifieke behandelingen nodig hebben vanwege hun diagnose. Zo kun je bij voorbeeld denken aan een behandeling na een beroerte in een team van meerdere therapeuten (meest voorkomend zijn fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychologie en maatschappelijk werk) onder leiding van een revalidatiearts. Maar ook bij voorbeeld het begeleiden van mensen na een amputatie (waaronder het laten maken van een prothese),  de behandeling van spasticiteit (toegenomen spierspanning), beoordeling of iemand baat kan hebben bij orthopedische schoenen, cognitieve revalidatie bij hersenletsel (revalidatie bij verstoorde denkfuncties als geheugen, concentratie), behoort tot het werk van een revalidatiearts.

De doelgroepen zijn divers, waarbij ik relatief veel patiënten na een beroerte, met orthopedische problemen of chronische pijnklachten zie, maar ook mensen met een zeldzame spierziekte zoals ALS.

Samenvattend kun je zeggen dat het revalidatiedoel altijd is om iemand zo goed  en zo lang mogelijk te laten functioneren op de manier die voor hem/haar belangrijk is. Een van de leuke dingen hierbij is dat ik mensen vaak persoonlijker leer kennen. Het is immers belangrijk om te weten wat belangrijk voor mensen is in hun leven, waar ze voor willen revalideren!

Ik voel al lang een drang om te helpen in een ontwikkelingsland, waar mensen het minder goed hebben en niet de zorg krijgen welke in Nederland vanzelfsprekend is. Ik ben, zonder er iets voor te hebben gedaan, in een welvarend land als Nederland geboren. Ik wil graag mensen die hierin minder gelukkig zijn wat proberen te helpen; de wereld ietsje gelijker maken. Dat hoop ik in ieder geval.

In 2019 werkte ik een maand als vrijwilliger in een revalidatiekliniek in Nepal. De verschillen en (on)mogelijkheden in zorg werden me nog veel concreter en vaak ook pijnlijk duidelijk. Tegelijkertijd voelde ik een enorme rust en zingeving – als een soort weten dat dit is waar ik mee verder hoor te gaan!

Ik dacht na over manieren om meer structureel vorm te geven aan vrijwilligerswerk binnen de revalidatie in Nepal, het land dat inmiddels mijn hart gewonnen had. Ik kwam uiteindelijk bij Care4Nepal uit, een jonge energieke stichting met het hart op de juiste plaats. De klik is er, en ik ben ontzettend benieuwd  naar en heb zin in onze samenwerking de komende tijd!


– Martha McAndela

%d