Roxanne Poos heeft een indrukwekkende video gemaakt over haar tijd in Nepal. In deze ‘storyteller’ beschrijft ze de werkzaamheden die ze samen met drie andere vrijwilligers heeft uitgevoerd in Kathmandu. Ook licht ze een casus uit van een patiënt wat een diepe indruk op haar heeft gemaakt.

– – – – – –

Roxanne Poos has made an impressive video about her time in Nepal. In this ‘storyteller’ she describes the activities she has performed in Kathmandu with three other volunteers. She also highlights a case of a patient that has made a deep impression on her.

The video is spoken in English.

 

%d